Projekt “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata” provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda za azil, migracije I integracije Europske unije (http://europski-fondovi.eu/program/fond-za-azil-migraciju-i-integraciju-amif)

Cilj projekta je pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice, kao i pridonijeti njihovom aktivnom sudjelovanju u društvenom i političkom životu u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te najvišim međunarodnim i europskim standardima.

Projektom su predviđena 4 modula edukacije (Pravni položaj osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, obveze sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, studije slučaja i kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom) .

Ovim projektom je predviđeno održati edukaciju u 8 gradova (Zagreb, Rijeka,Osijek, Split,Karlovac, Nova Gradiška,Zadar). Navedeno edukacijom će biti obuhvaćeno 200 stručnjaka.

Osim edukacija projektom je predviđeno i studijsko putovanja u Češku za 30 osoba kao dobar model prihvata I rada s azilantima.

Ukupna vrijednost projekta je 760.551,02 HRK , a razdoblje provedbe je od 09.08.2019. do 09.02.2021.

Skip to content