Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

icon-img

Zakon o pravu na pristup informacijama

25/13, 85/15

icon-img

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

85/2015

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija.

Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.

Pravo na pristup informacijama u Centru za socijalnu skrb ostvaruje se usmenim ili pisanim zahtjevom.

Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Split, u pisarnicu, radnim danom u redovnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji možete dostaviti:

  • poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25, 21000 Split
  • telefaksom na broj: 021 350 600
  • elektroničkom poštom na adresu: info@czss-split.hr
  • predati osobno na adresi Centra radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

* Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

** Napomena:
Centar za socijalnu skrb Split zadržava pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Skip to content