U razdoblju od 5. do 7. svibnja 2021. godine, održana je trodnevna on-line edukacija u okviru projekta „Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata“, kojeg provodi Hrvatska udruga socijalnih radnika u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split i uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj edukacije je osobno i profesionalno osnaživanje stručnjaka, zaposlenih u centrima za socijalnu skrb i resornom ministarstvu, radi uspješne integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice i aktivnog sudjelovanja u istome.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, edukacija je održana on-line putem aplikacije Zoom, a na istoj su sudjelovali stručni radnici iz Centra za socijalnu skrb Split i njegovih Podružnica Kaštela, Hvar, Vis i Solin, Centra za socijalnu skrb Trogir, Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Centra za socijalnu skrb Imotski, Centra za socijalnu skrb Metković, Centra za socijalnu skrb Ploče, Centra za socijalnu skrb Omiš te Centra za socijalnu skrb Makarska i njegove Podružnice Vrgorac.

Edukacija je obuhvatila 4 tematska područja, od pravnog položaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom te obveza sustava socijalne skrbi u svezi ostvarivanja njihovih prava, preko kulturoloških osobitosti zemalja iz kojih dolaze, do studija slučaja, uz sudjelovanje 38 stručnih radnika Centra za socijalnu skrb kroz sva 3 dana edukacije.

Prvo i drugo tematsko područje obrađeno je dana 5. svibnja 2021. godine, pod vodstvom Tatjane Brozić Perić i Tatjane Štritof, dok su sudionike kroz treće i četvrto područje, dana 6. i 7. svibnja 2021. godine, vodili Štefica Karačić i Ivan Jazvić.

Nakon početne evaluacije osnovnog znanja o tematskim područjima edukacije, koja je svim sudionicima dostavljena putem elektroničke pošte, prvoga dana trajanja edukacije prezentirani su osnovni pojmovi vezani uz međunarodnu zaštitu i prikazano stanje u svijetu, Europi i Republici Hrvatskoj. Sudionici su usvojili i nova znanja o pravima i obvezama tražitelja međunarodne zaštite te pravima i obvezama osoba kojima je priznata međunarodna zaštita, a na koju je temu održana i interaktivna radionica u grupama.

Iako je edukacija organizirana primarno za stručne radnike, koji su u centrima za socijalnu skrb imenovani koordinatorima za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom, u edukaciji za ovaj dio Republike Hrvatske, sudjelovala je samo jedna stručna radnica imenovana koordinatoricom u svom matičnom centru, dok ostali sudionici, osim što nisu koordinatori, do sada nisu imali niti kakva iskustva u odnosu na tražitelje međunarodne zaštite odnosno one kojima je ista priznata. Tek nekolicina njih bila je imenovana posebnim skrbnicima u zastupanju prava i interesa djece, stranih državljana, bez pratnje. No, neovisno o neiskustvu, dio sudionika aktivno je sudjelovao u radionici održanoj na temu uloge koordinatora te defniranja njegove stvarne uloge u centrima za socijalnu skrb.

Drugog dana edukacije obrađeno je treće tematsko područje, a vezano uz kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Kroz radionički tip rada, ponovno u grupama, sa sudionicima edukacije obrađene su teme koje se odnose na stereotipe i predrasude prema migrantima i osobama pod međunarodnom zaštitom, sličnosti i različitosti među ljudima različitog kulturološkog nasljeđa te poznavanje kulturoloških specifičnosti pojedinih kultura iz kojih te osobe potječu.

Na istu su temu održana i dva interaktivna predavanja, uz gostovanje predstavnika Isusovačke službe za izbjeglice (JRS), Janka Gredelja, voditelja ureda, koji je predstavio Službu i njezin rad.

Treći dan edukacije provedene su aktivnosti vezane uz posljednje tematsko područje edukacije, a to su studije slučaja. Uz dva predavanja na temu specifičnosti vođenja slučaja u integraciji osoba s priznatom međunarodnom zaštitom te koordinacije usluga u zajednici – suradnja i zadaci, održane su i dvije tematske radionice za sudionike: Izrada plana integracije osobe/obitelji s priznatom međunarodnom zaštitom i Mapiranje pružatelja i vrste usluga u lokalnoj zajednici, u kojima je ponovno dio sudionika bio iznimno aktivan.

Istoga dana na edukaciji je ponovno gostovao predstavnik Isusovačke službe za izbjeglice (JRS), Janko Gredelj, voditelj ureda, te Nejra Kadić Meškić, izvršna direktorica Centra za kulturu dijaloga, koji su podijelili svoje iskustvo u integraciji i koordinaciji usluga u zajednici.

Na samom kraju edukacije, pristupilo se izradi završne evaluacije, dostavljenom sudionicima putem elektroničke pošte, a dio kojih ih je i usmeno izrazilo zadovoljstvo održanom edukacijom.

Voditeljica

edukacije
Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica

Skip to content