Odjel za odrasle osobe

OPĆENITO

Odjel za odrasle osobe čine stručni timovi u sastavu socijalni radnik i pravnik kojima se po potrebi pridružuju edukacijski rehabilitator i psiholog.

Odjel za odrasle osobe obavlja stručne poslove zaštite:

– starijih i nemoćnih osoba,
– psihički bolesnih odraslih osoba,
– odraslih osoba pod skrbništvom,
– osoba s invaliditetom,
– bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena zdravstvenog stanja ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
– odraslih osoba ovisnih ovisnih o alkoholu i drogama ili drugim opojnim sredstvima,
– odraslih osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,
– odraslih osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene s izdržavanja kazne i
– odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja.

Stručni timovi odjela za odrasle temeljem Zakona o socijalnoj skrbi provode postupke priznavanja prava u sustavu socijalne skrbi i priznavanja prava na socijalne usluge.

Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi, a o kojima se rješava u prvom stupnju u Odjelu za odrasle osobe su:

– Osobna invalidnina,
– Doplatak za pomoć i njegu i
– Osobna invalidnina

Socijalne usluge

Socijalne usluge o kojima se rješava u prvom stupnju u Odjelu za odrasle su:

– Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu,
– Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji,
– Usluga pomoći i njege u kući,
– Usluga boravka i
– Usluga smještaja.

Skrbništvo

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

Postupak stavljanja pod skrbništvo započinje podnošenjem prijedloga općinskom  sudu radi lišenja poslovne sposobnosti. Nakon što rješenje općinskog suda postane pravomoćno centar za socijalnu skrb provodi postupak stavljanja pod skrbništvo i imenovanja skrbnika. Skrbnika se najprije traži među užom rodbinom (bračni drug, roditelji i djeca), a ako to ne uspije onda se za skrbnika može imenovati netko od šire rodbine, prijatelja susjeda i sl.

Skrbnik podnosi izvještaj centru za socijalnu skrb nakon svake poduzete radnje u ime štićenika i redovite polugodišnje skrbničke izvještaje, koji sadrže podatke o osobi štićenika i podatke o upravljanju njegovom imovinom.

Odrasle osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene sa izdržavanja kazne

U pogledu osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene sa izdržavanja kazne centar za socijalnu skrb po zahtjevu uprave za zatvorski sustav izrađuje i dostavlja izvješće o njihovim obiteljskim prilikama te pruža informacije osobama koje su otpuštene sa izdržavanja kazne o mogućnosti ostvarivanja prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja

Centar zaprima obavijesti od strane policijskih postaja i sudca za prekršaje o nasilju u obitelji te obavlja savjetodavne razgovore sa žrtvom pa potom sa počiniteljem nasilja, u cilju prevencije i suzbijanja svih vrsta nasilja u obitelji te ublažavanja posljedica nasilja pružanjem zaštite i pomoći kako žrtvi tako i počinitelju nasilja.

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

Voditeljica odjela Merica Šarčević, ured 55, 350-618

SOCIJALNI RADNIK

PRAVNIK

GRADSKI KOTAR

Merica Šarčević
ured 55, Tel: 350-618

Tea Ljubić
ured 51, Tel: 778-951

Sirobuja

Ana Smodlaka
ured 53, Tel: 778-906

Vedrana Hubanić
ured 50, Tel: 778-915

Bol
Srinjine

Nevena Macan
ured 53, Tel: 350-617

Meje: Jasna Jurić ured 50, Tel: 778-949
Lučac Manuš: Jasna Jurić ured 50, Tel: 778-949
Bačvice: Dražen Tonšić: ured 52, Tel:778-910

Meje
Bačvice
Lučac Manuš

Marina Elez Urlić
ured 49, Tel: 350-611

Ravne Njive: Vedrana Hubanić: ured 50, Tel: 778-915
Kocunar: Tea Ljubić: ured 50, Tel:778-951

Ravne Njive
Kocunar

Ana Bolanča Levačić
ured 54, Tel: 778-907

Visoka: Dražen Tonšić: ured 52, Tel: 778-910
Mejaši: Nediljko Jurčević: ured 52, Tel:778-913

Visoka
Mejaši

Ana Roki
ured 48, Tel: 350-619

Dražen Tonšić
ured 52, Tel: 778-910

Brda
Žnjan

Edina Bartulović
ured 48, Tel: 350-615

Spinut: Marina Baras: ured 51, Tel: 778-904
Kman: Nediljko Jurčević: ured 52, Tel:778-913

Spinut
Kman

Sanja Vuković
ured 45, Tel: 778-905

Šolta, Beskućnici: Vedrana Hubanić: ured 50, Tel:778-915
Pujanke: Tea Ljubić: ured 51, Tel: 778-951

Šolta
Beskućnici
Pujanke

Branimira Huljev Tolušić
ured 43, Tel: 778-912

Trstenik: Vedrana Hubanić: ured 50, Tel: 778-915
Gripe: Jasna Jurić: ured 50, Tel: 778-949

Trstenik
Gripe

Draga Pleić
ured 47, Tel: 778-912

Vedrana Hubanić
ured 50, Tel: 778-915

Grad
Lokve

Mladenka Ćutuk Markotić
ured 43, Tel: 350-610

Sućidar: Nediljko Jurčević: ured 49, Tel: 778-913
Kamen Šine: Marina Baras: ured 52, Tel: 778-904

Sućidar
Kamen Šine

Karmen Pagar
ured 42, Tel: 778-919

Plokite: Dražen Tonšić ured 52, Tel: 778-910
Podstrana: Marina Baras ured 51, Tel: 778-904

Plokite
Podstrana

Marijana Šimić
ured 54, Tel: 778-948

Stobreč: Dražen Tonšić: ured 52, Tel: 778-910
Split III: Marina Baras ured 51, Tel: 778-904
Sitno: Vedrana Hubanić: ured 50, Tel: 778-915

Stobreč
Split III
Sitno

ured 42, Tel: 778-911

Žrnovnica: Marina Baras ured 51, Tel: 778-904
Lovret: Jasna Jurić ured 50 Tel:778-949

Lovret
Žrnovnica

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

SOCIJALNI RADNIK

PRAVNIK

GRADSKI KOTAR

Tea Knezović
ured 45, Tel: 778-946

Nediljko Jurčević
ured 52, Tel: 778-913

Varoš
Blatine

Antonija Pejković ured 49 , Tel:350-612

Mertojak: Tea Ljubić: ured 51, Tel: 778-951
Neslanovac: Marina Baras ured 51, Tel: 778-904
Slatine: Vedrana Hubanić: ured 50, Tel: 778-915

Mertojak
Neslanovac
Slatine

PODRUŽNICE

SOCIJALNI RADNIK

PRAVNIK

PODRUŽNICA

Anamarija Kunac
ured , Tel: 711-875

Tea Ljubić
ured 51, Tel: 778-951

Vis

Katarina Vukušić
ured , Tel: 743-015

Tea Ljubić
ured 51, Tel: 778-951

Hvar

NASILJE U OBITELJI
IZVAN ZATVORSKE POGODNOSTI
SMJEŠTAJ U TERAPIJSKE ZAJEDNICE

Ivica Poljak ured 47 Tel:350-613

ured 43

Tel: 778-956

Skip to content