Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati:

  • ZBOG NABAVE OSNOVNIH PREDMETA U KUĆANSTVU ILI NABAVE NUŽNE ODJEĆE I OBUĆE AKO NE POSTOJI MOGUĆNOST DA SE NABAVA NUŽNIH PREDMETA U KUĆANSTVU I ODJEĆE I OBUĆE OSIGURA U SURADNJI S HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA
  • KORISNIKU PRAVA NA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ KOJI JE UČENIK OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE ZA KUPNJU OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA (AKO TO PRAVO NE OSTVARUJE PO DRUGOJ OSNOVI)
  • KORISNICIMA PRIVREMENOG SMJEŠTAJA U KRIZNIM SITUACIJAMA RADI NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA U MJESTO PREBIVALIŠTA, VLASTITU ILI UDOMITELJSKU OBITELJ, DOM SOCIJALNE SKRBI, KOD DRUGOG PRUŽATELJA USLUGE ODNOSNO DRUGU USTANOVU
  • IZNIMNO JEDNOKRATNA NAKNADA MOŽE SE PRIZNATI KORISNICIMA USLUGE SMJEŠTAJA, ODNOSNO ORGANIZIRANOG STANOVANJA, U SLUČAJU AKO POTREBA ZA KOJU SE POTRAŽUJE JEDNOKRATNA NAKNADA NIJE ZADOVOLJENA U OKVIRU USLUGE SMJEŠTAJA, ORGANIZIRANOG STANOVANJA
  • JEDNOKRATNA NAKNADA PRIZNAJE SE KAO PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ILI KAO PRAVO NA NAKNADU U NARAVI.
  • UKUPNI IZNOS PRIZNATIH JEDNOKRATNIH NAKNADA U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI NE MOŽE IZNOSITI VIŠE OD PET OSNOVICA  ZA SAMCA (2.500 KN), ODNOSNO SEDAM OSNOVICA ZA KUĆANSTVO (3.500 KN).

Skip to content