Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

icon-img

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

17/2019

icon-img

Pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora

EU 2016/2102

Centar za socijalnu skrb Split obvezan je svoju internetsku stranicu www.czss-split.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br.17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.czss-split.hr

Stupanj usklađenosti 

Ova Internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene samoprocjene Centar za socijalnu skrb Split je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2102. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

  • Pojedini Microsoft Office dokumenti stariji od ove izjave koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnan lijevo,
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

Ova Izjava sastavljena je 21. prosinca 2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Centar za socijalnu skrb Split.

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službenik za informiranje Centar za socijalnu skrb Split,  Mira Bošnjak, dipl.iur.  Zahtjevi se mogu dostaviti:

  • poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Split, Ul. Ivana Gundulića 25, 21000 Split
  • telefaksom na broj: 021 350 600
  • elektroničkom poštom na adresu: info@czss-split.hr
  • predati osobno na adresi Centra radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Skip to content