Odjel za odrasle osobe

OPĆENITO

Odjel za odrasle osobe čine stručni timovi u sastavu socijalni radnik i pravnik kojima se po potrebi pridružuju edukacijski rehabilitator i psiholog.

Odjel za odrasle osobe obavlja stručne poslove zaštite:

- starijih i nemoćnih osoba,
- psihički bolesnih odraslih osoba,
- odraslih osoba pod skrbništvom,
- osoba s invaliditetom,
- bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena zdravstvenog stanja ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
- odraslih osoba ovisnih ovisnih o alkoholu i drogama ili drugim opojnim sredstvima,
- odraslih osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,
- odraslih osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene s izdržavanja kazne i
- odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja.

Stručni timovi odjela za odrasle temeljem Zakona o socijalnoj skrbi provode postupke priznavanja prava u sustavu socijalne skrbi i priznavanja prava na socijalne usluge.

Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi, a o kojima se rješava u prvom stupnju u Odjelu za odrasle osobe su:

- Osobna invalidnina,
- Doplatak za pomoć i njegu i
- Osobna invalidnina

Socijalne usluge

Socijalne usluge o kojima se rješava u prvom stupnju u Odjelu za odrasle su:

- Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu,
- Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji,
- Usluga pomoći i njege u kući,
- Usluga boravka i
- Usluga smještaja.

Skrbništvo

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

Postupak stavljanja pod skrbništvo započinje podnošenjem prijedloga općinskom  sudu radi lišenja poslovne sposobnosti. Nakon što rješenje općinskog suda postane pravomoćno centar za socijalnu skrb provodi postupak stavljanja pod skrbništvo i imenovanja skrbnika. Skrbnika se najprije traži među užom rodbinom (bračni drug, roditelji i djeca), a ako to ne uspije onda se za skrbnika može imenovati netko od šire rodbine, prijatelja susjeda i sl.

Skrbnik podnosi izvještaj centru za socijalnu skrb nakon svake poduzete radnje u ime štićenika i redovite polugodišnje skrbničke izvještaje, koji sadrže podatke o osobi štićenika i podatke o upravljanju njegovom imovinom.

Odrasle osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene sa izdržavanja kazne

U pogledu osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene sa izdržavanja kazne centar za socijalnu skrb po zahtjevu uprave za zatvorski sustav izrađuje i dostavlja izvješće o njihovim obiteljskim prilikama te pruža informacije osobama koje su otpuštene sa izdržavanja kazne o mogućnosti ostvarivanja prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja

Centar zaprima obavijesti od strane policijskih postaja i sudca za prekršaje o nasilju u obitelji te obavlja savjetodavne razgovore sa žrtvom pa potom sa počiniteljem nasilja, u cilju prevencije i suzbijanja svih vrsta nasilja u obitelji te ublažavanja posljedica nasilja pružanjem zaštite i pomoći kako žrtvi tako i počinitelju nasilja.

Telefonski brojevi i sobe djelatnika odjela za odrasle osobe