Ciklus predavanja

U sklopu edukacijskog ciklusa 'Razmijenimo znanje' koje organizira Udruga za psihosocijalnu podršku Feniks u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Split, dana 9. siječnja 2017. godine, Sandra Čanić, prof. psihologije održala je predavanje na temu 'Mržnja'.

U sklopu predavanja je, između ostalog govorila, o:

  • definiciji mržnje i percepciji zla kao podlozi mržnje
  • uzrocima mržnje
  • spiralnoj prirodi mržnje (mržnja je uvijek odgovor na stvarnu ili zamišljenu mržnju)
  • ponašajnim aspektima mržnje
  • adekvatnoj i neadekvatnoj mržnji
  • kolektivnoj omrazi
  • psihopatološkim poremećajima koji u svojoj osnovi mogu imati izraženu mržnju kao emociju

Posebno je obrađena tema samomržnje, procesa internalizacije roditeljske mržnje koja je često u podlozi njenog razvoja te projekcije samomržnje kao čestog uzroka pojave mržnje.

Osim predavačkog dijela polaznici su nakon prezentacije u malim grupama obrađivali razlike između emocije mržnje s jedne strane, te ljutnje, krivnje i ljubavi s druge strane.