OBAVIJEST KORISNICIMA

NOVI KORISNICI PRIMAJU SE U PRIJEMNOM UREDU U RADNO VRIJEME PRIJEMNOG UREDA, A KORISNICI KOJI SU U TRETMANU PRIMAJU SE U TOČNO DOGOVORENOM TERMINU.

KORISNICI NA SVOJ RED ČEKAJU NA OTVORENOM, A NAKON PRIJEMA I/ILI PROVEDENOG POSTUPKA NE ZADRŽAVAJU SE U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB.

U PROSTOR CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORISNICI ULAZE JEDAN PO JEDAN I TO NA NAČIN DA SE PRIJE ULASKA PROVJERAVAJU IZREČENE MJERE SAMOIZOLACIJE, DA SE KORISNICIMA NA ULAZU MJERI TEMPERATURA NAKON ČEGA KORISNICI POTPISUJU IZJAVU DA NISU IMALI TEMPERATURU NI RESPIRATORNE SMETNJE I DA PREMA SVOJEM SAZNANJU NISU BILI U KONTAKTU SA ZARAŽENOM OSOBOM.

MOLE SE KORISINICI DA PRVE KONTAKTE USPOSTAVE TELEFONOM (centrala: 350-600 ili direktan broj stručnog radnika) I/ILI EMAILOM (info@czss-split.hr, czss-split@czss-split.hr).

SVI OBRASCI ZAHTJEVA DOSTUPNI SU NA WEB STRANICAMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT (https://czss-split.hr/index.php/dokumenti) I ISTI SE MOGU PREDATI PUTEM EMAILA (info@czss-split.hr, czss-split@czss-split.hr).

PREPORUKA osobnih odnosa djece s roditeljima

SLIJEDOM POJAVE OBOLJENJA OD COVID-19 U REPUBLICI HRVATSKOJ, MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU DALO JE NOVU PREPORUKU VEZANO UZ ODRŽAVANJE OSOBNIH ODNOSA DJECE SMJEŠTENE U UDOMITELJSKE OBITELJI, USTANOVE I KOD DRUGIH PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA S RODITELJIMA I/ILI ČLANOVIMA OBITELJI.

Obavijest o radu Centra

SLIJEDOM ŠIRENJA PANDEMIJE I POVEĆANOG BROJA OBOLJELIH , A U SKLADU SA PREPORUKAMA I UPUTAMA RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SVA KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA ODVIJA SE ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA, MAILA ILI PISANIM PUTEM OSIM S KORISNICIMA KOJI DOLAZE ZBOG ŽURNIH I NEODGODIVIH RAZLOGA.

Obavijest

POŠTOVANI KORISNICI,

ZBOG SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA, OBUSTAVLJAMO PRIMANJE KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 15 DANA.

RADIO OSTVARIVANJA VAŠIH PRAVA MOŽETE SE OBRATITI CENTRU PUTEM TELEFONA 021 350 600 ILI DIREKTNO VAŠEM STRUČNOM RADNIKU, E-MAILOM: czss-split@czss-split.hr I PUTEM POŠTE.

MOLIMO ZA RAZUMIJEVANJE I STRPLJENJE

OBAVIJEST

CZSS Split do daljnjega ne radi sa strankama!

OBAVIJEST

Na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine br. 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018. godini.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Centar za socijalnu skrb Split prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:
− osobne podatke zaposlenika Centra, pripravnika, osoba na stručnom osposobljavanju i osoba na praksi,
− osobne podatke o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa ili za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,
− osobne podatke o korisnicima prava i usluga temeljem javnih ovlasti, članovima njihovog kućanstva i članovima obitelji,
− osobne podatke o članovima Upravnog vijeća Centra i članovima povjerenstava,
− osobne podatke o pružateljima socijalnih usluga i poslovnim partnerima,
− osobne podatke vanjskih suradnika.