Vis

Telefon: 021/711-875

Podružnica Vis nadležna je za područje grada Visa i grada Komiže s pripadajućim naseljima..
Adresa: Trg 30. svibnja 92 br. 2, 21480 Vis
Mobitel: 099/2000-070
Telefon: 021/711-875
Telefon: 021/711-998
Telefax
021/711-875
Predstojnica: Anamarija Kunac, dipl. soc. rad.