Hvar

Centrala:021/743-015>p/>

Podružnica Hvar nadležna je za područje grada Hvara i grada Stari Grad s pripadajućim naseljima te općina Jelsa i Sućuraj s pripadajućim naseljima.
Centrala:021/743-015
Predstojnik/ca: Katarina Vukušić, dipl. soc. rad.
Telefaks: 021/742-411
 Telefon: 021/743-015
 Adresa: Fabrika 35, Hvar
e-mail: podruznica.hvar@gmail.com