Hvar

Centrala:021/743-015>p/>

PODRUŽNICA HVAR je mjesno nadležna za područje grada Hvara i grada Stari Grad s pripadajućim naseljima te općina Jelsa i Sućuraj s pripadajućim naseljima.

ADRESA: Fabrika 35, 21 450 Hvar
PREDSTOJNICA: Katarina Vukušić, dipl.soc.rad.

RAD SA STRANKAMA: 
Ponedjeljak, Četvrtak i Petak od 8,00 do 11,30
Utorak od 8,00 do 11,30 i od 12,00 do 13,30

TELEFONI: 021/743-015, 021/743-012, 021/742-411
TELEFAX: 021/743-014
E-MAIL: podruznica.hvar@gmail.com

Ured Predstojnice Katarine Vukušić, dipl.soc.rad. 
Telefon: 021/743-013 
Mobitel: 099/578-1896