Kaštela

Centrala: 021/230-944

Podružnica Kaštela nadležna je za područje grada Kaštela te općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac s pripadajućim naseljima.
Centrala: 021/230-944
telefax: 021/230-944
Predstojnica: Janja Granić, prof. psihologije
Adresa: Fuležina 1, 21216 Kaštel Stari