Svi zajedno

Što je projekt "Svi zajedno"?

Nastojanje da se djeci i mladima iz sustava socijalne skrbi, koja su u riziku od socijalne isključenosti omogući ravnopravno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

u aktivnostima slobodnog organiziranog vremena, kulturno-umjetničkim događajima, obrazovnim programima i svim drugim sadržajima…zajedno sa drugom djecom i mladima.

Nastojanje da se povežu svi sudionici u lokalnoj zajednici koji zajedničkim ulaganjima mogu doprinijeti socijalnom uključivanju djece i mladih iz sustava socijalne skrbi.

Ciljevi projekta

Temeljni cilj ovog projekta je socijalno uključivanje djece i mladih - korisnika sustava socijalne skrbi, koji su u riziku od isključenosti, a time i u riziku daljnjeg ostanka u sustavu socijalne skrbi. Međutim, njime se ostvaruju i drugi specivični ciljevi, kao što su: senzibiliranje lokalne zajednice za potrebe djece koja se nalaze u sustavu socijalne skrbi, te posljedično, razbijanje predrasuda o korisnicima naših usluga, prevencija premećaja u ponašanju djece i mladih, razvoj volonterskog rada, razvoj mreže usluga u lokalnoj zajednici.

Svi zajedno - Power Point Dokument

Facebook - Svi zajedno