Projekt resocijalizacije

ovisnika o drogama!

Projekt doškolovanja, prekvalifikacije i zapošljavanja te socijalne integracije liječenih ovisnika.

Letak