Kaštela

  • Centrala: 021/230-944
  • telefax: 021/230-944
  • Adresa: Fuležina 1, 21216 Kaštel Stari
  • email: info@czss-split.hr

Podružnica Kaštela: adresa Cesta dr. Franje Tuđmana 932 B; 21216 Kaštel Stari
Pisarnica,Centrala: 021-230-944
Podružnica Kaštela djeluje za područja : grada Kaštela, te triju općina Kaštelanske Zagore (Lećevica, Primorski Dolac, Prgomet)

Grad Kaštela ima 7 mjesta: Kaštel Sućurac, K. Gomilica, K:Kambelovac, Kaštel
Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi, K:Štafilić.

Radno vrijeme: ponedjeljka -petka od 7,00 do 15,00, pauza 10,30-11,00

Rad sa strankama: osim srijede svaki radni dan od 7,30.-10,30.; utorak od 7,30,-10.30 ; 12,30-14,30

Poslovi skrbi za djecu, mlade i obitelj za Kaštel Štafilić , Kaštel Novi, Kaštel Stari ;Kaštelanska Zagora: Lećevica, Primorski dolac,Prgomet : tel.021-230-944;
Poslovi skrbi za djecu,mlade i obitelj za područje Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac , Kaštel Lukšić : 021- 280 913

Poslovi skrbništva pravnik 021: 232-312

Poslovi novčanih naknada, skrbi za odrasle osobe za područje Kaštel Stari, općina Lećevica :021-232-312
Poslovi novčanih naknada , skrbi za odrasle osobe za područje Kaštel Gomilice i Primorski Dolac 021-230-944
Poslovi novčanih naknada , skrbi za odrasle osobe za područje Kaštel Lukšića i Kaštel Novog 021-280-914
Poslovi novčanih naknada, skrbi za odrasle osobe za područje Kaštel Kambelovac , Kaštel Štafilić, 021 280-914
Poslovi novčanih naknada , skrbi za odrasle osobe za područje Kaštel Sućurca i Prgometa 021 232-314

Predstojnica Podružnice :232-436
LP J.G.

Skip to content