Podružnica Hvar

  • ADRESA: Fabrika 35, 21 450 Hvar
  • TELEFONI: 021/743-015, 021/743-012, 021/742-411
  • TELEFAX: 021/743-014
  • E-MAIL: info@czss-split.hr

PODRUŽNICA HVAR mjesno je nadležna za područje grada Hvara i grada Starog Grada s pripadajućim naseljima te općina Jelsa i Sućuraj s pripadajućim naseljima.

Podružnica Hvar obavlja dio djelatnosti Centra i to na temelju javnih ovlasti :
– rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, osim obiteljsko-pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji,
– postupa u slučaju nasilja u obitelji,
– iznimno, donosi odluke o žurnom izdvajanju djeteta od roditelja ili druge osobe kod koje se dijete nalazi ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta koji se mogu zaštititi samo izdvajanjem djeteta iz neposrednog okruženja,
– provodi izvršenje svojih rješenja,
– vodi propisane očevidnike te
– izdaje uvjerenja i druge potvrde.
Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i Statutom Centra.

PREDSTOJNICA: Katarina Vukušić, dipl.soc.rad.
Ured Predstojnice
Telefon: 021/743-013
Mobitel: 099/578-1896

RAD SA STRANKAMA:
Ponedjeljak, Četvrtak i Petak od 8,00 do 11,30
Utorak od 8,00 do 11,30 i od 12,00 do 13,30

ADRESA: Fabrika 35, 21 450 Hvar
TELEFONI: 021/743-015, 021/743-014
E-MAIL: info@czss-split.hr

Skip to content