Obiteljski centar

  • Telefon: 021/384-364, 021/350-600
  • Adresa: Trg Franje Tuđmana 3, 21000 Split
  • e-mail: savjet@obiteljskicentar-sdz.hr
  • Web: https://infopult.hr/
  • Meta: https://www.facebook.com/infopult.hr/

“Centar za socijalnu skrb Split je nositelj Projekta „Obitelj u centru“ – unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Obiteljskog centra Split
kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.984.388,51 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Razdoblje provođenja Projekta je od 18. listopada 2021. do 18. listopada 2023. godine
Projekt odgovara na Poziv za Razvoj širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije
Projektom se namjerava osnažiti djelovanje Obiteljskog centra Split, stručna podrška ranjivim skupinama stanovništva koje su u riziku institucionalizacije te senzibilizirati javnost za položaj i potrebe navedenih skupina.
Ciljevi projekta su
1.Razvoj i unaprjeđenje prostornih uvjeta rada Obiteljskog centra Split u vidu osiguranja adekvatne infrastrukture i opreme potrebne za rad
Urediti će se i opremiti uredski prostor na adresi Ruđera Boškovića 23.
2.Unaprjeđenje kadrovskih uvjeta za kvalitetniji rad Obiteljskog centra Split kroz nova zapošljavanja i stručno usavršavanje
stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina
Projekt će omogućiti zapošljavanje tri stručna radnika/ce u Obiteljskom centru, te edukaciju za 40 stručnjaka u lokalnoj zajednici koji rade s ciljanim skupinama
Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici kroz
organizaciju i održavanje konferencija, okruglih stolova, radionica i javnih rasprava i drugih promotivnih aktivnosti

Skip to content