Kaštela

  • Centrala: 021/230-944
  • telefax: 021/230-944
  • Adresa: Fuležina 1, 21216 Kaštel Stari
  • email: info@czss-split.hr

Janja Granić: 021/230-944
Jelena Nikić: 021/230-944
Mladenka Smoljo: 021/230–944
Biljana Radotić Milić: 021/230–944
Jelena Bekavac: 021/280-913
Danica Uljević: 021/280-913
Ivona Bakota: 021/280–913
Milena Tarabarić: 021/280–914
Jakica Šimić: 021/280–914
Lucija Šušak: 021/232–314
Marta Zlopaša: 021/232–312
Iva Teklić: 021/232–312
Karmela Petrović: 021/232–312

Skip to content